hydroizolácia plochých striech

Hydroizolácia strechy a hydroizolačný poistný systém

DARVI & PARTNERS
KOMPETENTNÝ A INOVÁCIE PRINÁŠAJÚCI PARTNER PRE HYDROIZOLÁCIU PLOCHÝCH STRIECH


Darvi a partners spol.s r.o. je spoločnosť zameraná na poradenstvo v oblasti striech a pôsobí aj ako dovozca významných značiek v oblasti strechárstva. Nemôže sa tak vyhnúť ani riešeniam pre ploché strechy. Ako dovozca pracuje na slovenskom trhu i s nemeckým hydroizolačným systémom plochých striech a stavieb od výrobcu WOLFIN Bautechnik.

WOLFIN Bautechnik je, s viac než 60 mil. m2 aplikovaných plastových strešných pásov a hydroizolačných fólií po celom svete a vo všetkých klimatických zónach, viac ako päť desaťročí jedným z popredných výrobcov hydroizolačných systémov pre ploché strechy a stavby v rámci Európy. Projektanti, spracovatelia, stavebníci, investori a znalci po celom svete dôverujú inovačným výrobkom s dlhou životnosťou, ktoré WOLFIN Bautechnik vyrába na účely sanácie i do novostavieb.


Výrobky s dobrou spracovateľnosťou udávajú v medzinárodnom meradle trend pre trvácne, hospodárne a dobre spracovateľné hydroizolačné systémy naviazané na modernú výrobnú technológiu. Stálou prioritou je pri tom vysoký štandard kvality a ekologické správanie sa. Pásy WOLFIN sú recyklovateľné. Plastové strešné a hydroizolačné pásy WOLFIN nachádzajú uplatnenie na plochých strechách, ale aj ako hydroizolácie stavieb podľa DIN 18195 a pri zhotovovaní špeciálnych hydroizolácií (v Nemecku napríklad na základe zákona o hospodárení s vodou). Rozsiahla ponuka služieb je ďalším dôkazom know-how a kompetentnosti fi rmy WOLFIN Bautechnik.


  

Alianz aréna, Mnichov
Hlavná stanica Berlín