produkty WOLFIN

štruktúra pásu WOLFIN M
NOVOSTAVBA mechanicky kotvená skladba vrstiev
NOVOSTAVBA voľné kladenie pod zaťaženým povrchom
SANÁCIA mechanicky spevnená skladba vrstiev, aj sanácia vlhkých vrstiev starých striech
SANÁCIA voľné kladenie pod zaťaženým povrchom

WOLFIN M - VYSOKOKVALITNÁ, MECHANICKY KOTVENÁ HYDROIZOLÁCIA
strešný a hydroizolačný plastový pás vystužený sklotextilnou mriežkou, odolný bitúmenu

vyznačuje sa vysokým stupňom difúznej priepustnosti a je preto ideálny na použitie pri sanácii a v novostavbách. Na ploché strechy WOLFIN M možno použiť mechanicky kotvený a voľne uložený so zaťažením povrchu.

 

 

 

Oblasti použitia

NOVOSTAVBY
• mechanicky kotvená skladba vrstiev

• voľné kladenie pod zaťaženým povrchom

SANÁCIE
• mechanicky spevnená skladba vrstiev,
vhodné aj pre sanáciu vlhkých vrstiev starých striech
• voľné kladenie pod zaťaženým povrchom

Technické údaje

WOLFIN IB, IB/W

popis:
na báze:
výroba:
difúzna priepustnosť:
odolnosť proti:

strešný hydroizolačný pás
PVC-PBV mäkčeného polyesterom, s vystužením sklotextilnou mriežkou
extrúziou v 1 vrstve
13.000 μ
bitúmenu, fluxovému oleju, mastným kyselinám, kerozínu

Certifikáty podľa normy

DIN EN 13501-1(trieda E) ako aj DIN 4102-7 (tvrdá krytina), EN 13501-5 BROOF (t1) podľa DIN ENV 1187,
DIN EN 13956 CE, DIN EN 13967 CE, DIN EN 18531, DIN 18195, DIN V 20000-201 a DIN V 20000-202

  

WOLFIN M sanácia a zailozolovanie vegetačnej strechy
WOLFIN M je dostupný aj v sivej farbekatalógy na stiahnutie
vo formáte PDF:

WOLFIN (4,5 MB)
PRÍSLUŠENSTVO (0,7 MB)
DETAILY WOLFIN (19,2 MB)